Juicemood

Privacy Policy

Artikel 1. Beheer
De website www.juicemood.com staat onder beheer van Juicemood kvk-nummer 76701697.

Artikel 2. Gegevens van bezoekers
De toegang tot de website www.juicemood.com en het gebruik is strikt persoonlijk. De gegevens die doormiddel van een bezoek aan de website zullen nooit voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Juicemood zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel indien er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Artikel 4. Content website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, plaatjes (ook animatie), videobeelden, geluiden, alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden op de website www.juicemood.com te kunnen laten functioneren en alle overige onderdelen die de site gebruikt, zijn beschermd bij de wet door intellectuele eigendomsrechten. Herhaling of reproductie gebruikt of aanpassingen, op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Artikel 5. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Juicemood kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Juicemood voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Artikel 6. Cookies
Juicemood maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Juicemood de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de mees gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Artikel 7. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Statement terecht bij Juicemood. De contactgegevens staan vermeld op www.juicemood.com

Artikel 8. Disclaimer
Juicemood is gerechtigd de inhoud van de Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.